Biệt thự chính là kết quả của một quá trình lao động, làm việc vất vả của một người, nó là thể hiện cho sự thành công trong cuộc sống của gia chủ. Đó cũng là một dấu ấn bước sang một tầng lớp thượng...