SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

[IMG]http://******************/file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.png[/IMG]

Số: 1508/ĐHNV-QLĐT

V/v thông báo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[IMG]http://******************/file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image002.png[/IMG]


Tp HCM, ngày tháng năm 2014


Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị


Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

I. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

1. Mục đích chung của khóa học:

- Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có mã ngạch 01- 003 và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học:

Tại HCM: Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

Tại Hà Nội: Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

6. Kinh phí tổ chức khóa học: 2.400.000 đ/hv/khóa

7. Thời lượng : 1 tháng


PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊNSTT


Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác


Ghi chú

Phần I. Kiến thức chung

1


CĐ 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị

CĐ 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước


8
2


CĐ 3: Công vụ, công chức


CĐ 4: Đạo đức công vụ


8
3


CĐ 5: Thủ tục hành chính nhà nước

CĐ 6: Cải cách hành chính nhà nước


8
4


CĐ 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước


8
5


CĐ 8: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước8
6


CĐ 9: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương


4
7


Ôn tập, kiểm tra (lần 1)


4Phần II. Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8


CĐ 1: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ


8
9


CĐ 2: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam810


Ôn tập, kiểm tra (lần 2)


4Phần III. Các kỹ năng

11


CĐ 1: Quản lý thời gian

CĐ 2: Kỹ năng làm việc nhóm


812


CĐ 3: Kỹ năng giao tiếp413


CĐ 4: Quản lý hồ sơ814


CĐ 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản


CĐ 6: Kỹ năng viết báo cáo


815


CĐ 7: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin816


Ôn tập kiểm tra (lần 3)


417


Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống


418


Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo


4

Bế giảng lớp học

II. Địa điểm liên hệ đăng ký học:


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

Website:http://www.ketoanquocgia.net

Email: huynhthihonghanh1012@gmail.com

Yahoo: honghanh1012@yahoo.com

Mobile: 08. 6678 7372 –01653 32 03 43 ( Ms Hạnh)

---------------------------------------------------------

Tại Tp Hồ Chí Minh:Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

Tại Hà Nội:

Cơ sở 1: 2B4 Tập thể giáo viên ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG - Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 2, Tòa nhà451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội (đối diện Đại học điện lực)

Cơ sở 3: 1C6, Ký túc xá Mể trì, 182 Lương Thế VInh, Thanh Xuân, Hà Nội