Chiều 11/9, lễ viếng ông Võ Chí Công nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí
thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên cố vấn Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ trần ngày 8/9 tại bệnh viện Thống
Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đã được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp.Lễ viếng có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Dương Chí Dũng; Đại sứ
Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO; Trưởng các cơ quan
đại diện và báo chí Việt Nam tại Paris, cùng đông đảo cán bộ đảng viên đại sứ
quán, đại diện lưu học sinh, các hộ đoàn và kiều bào Việt Nam tại Pháp.Sau bài phát biểu của Ban tang lễ nêu bật những đóng góp, cống hiến và hy
sinh của ông Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt
Nam trong hơn 80 năm hoạt động cách mạng của ông, các đại biểu tham dự đã dành
một phút mặc niệm tưởng nhớ đối với ông.Thay mặt các đại biểu tham dự lễ viếng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng,
đã ký sổ tang ghi rõ: “Cán bộ, đảng viên, lưu học sinh và kiều bào Việt Nam tại
Pháp vô cùng thương tiếc ông Võ Chí Công, Nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người
con ưu tú của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành
độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông để lại niềm
tiếc thương sâu sắc đối với người dân cả nước, trong đó có kiều bào ở nước
ngoài. Chúng tôi nguyện noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của ông. Xin
chia buồn sâu sắc với gia quyến ông Võ Chí Công.'Sổ tang được mở đến hết ngày 12/9 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Paris để các tổ
chức, cá nhân Việt Nam và bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam tại Pháp đến viếng và
chia buồn với Đảng và Nhà nước Việt Nam./.Theo vietnamplus.vn