Hội nghị hiệu trưởng những trường đại học khối Pháp ngữ tại Châu Á - Thái bình dương lần thứ 12 (CONFRASIE) ra mắt vào ngày 4/4/2017 tại Thái Lan với chủ đề trọng tâm “Đại học tại Châu Á - Thái Bình Dương: thời điểm hôm nay & ngày mai”.

=====>>> Trung tâm gia sư giỏi lớp 3 kèm tại nhà : gia sư lớp 3Nhiều luận điểm về cơ chế quản lý & khoa học đc hơn 100 thay mặt đại diện cùng bàn thảo tại hội nghị CONFRASIE 12 này.Hội nghị CONFRASIE lần thứ 12 là thời cơ để các trường ĐH luận bàn về chính sách quản trị và khoa học cũng như những thử thách lớn mà những trường đang phải đối mặt : unique của các chương trình đào tạo và huấn luyện and phân tích, thời cơ việc làm của sinh viên giỏi nghiệp cũng giống như trách nhiệm xã hội của các trường ĐH.

event quy tụ hơn 100 thay mặt của các tổ chức giáo dục & phân tích đến từ Campuchia, Hàn Quốc, China, Lào, Mông Cổ, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Thái Lan và nước ta.

đó là dịp các hiệu trưởng cùng đàm đạo về các chủ đề hiện đang là những mối âu yếm bậc nhất của giáo dục ĐH và phân tích trong Quanh Vùng như đào tạo và huấn luyện, nghiên cứu and các thử thách trong công tác điều hành nhắm tới chất lượng; ý nghĩ đó mới và khởi nghiệp trong mối quan hệ giữa văn hóa truyền thống, thực tế and khai thác giá trị; tầm quan trọng của trường đại học trong sự tiến lên khoanh vùng and toàn cầu - chiến lược đối tác; cơ hội việc làm and triết lý công việc và nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp phục vụ các thử thách của nền kinh tế tài chính và xã hội…

Nguồn: Tổng hợp trên mạng