Ngày 14.7, tại TP.Cần Thơ diễn ra chương trình Đưa hàng Việt đến người lao động - sự kiện khởi động cho chuỗi các hoạt động thuộc chương trình Nhận diện hàng VN do Tạp chí Công thương tổ chức thường niên trên toàn quốc.

Ngày 14.7, tại TP.Cần Thơ đã diễn ra chương trình Đưa hàng Việt đến người lao động - sự kiện khởi động cho chuỗi các hoạt động thuộc chương trình Nhận diện hàng VN do Tạp chí Công thương (Bộ Công thương) tổ chức thường niên trên toàn quốc.
Đây là một trong các dự án, nhiệm vụ thực hiện đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” giai đoạn 2014 - 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Năm nay, chương trình khởi động vào tháng 7 với các sự kiện trọng tâm như: Sinh viên nhận diện hàng VN; giới thiệu hàng VN đến người lao động; tọa đàm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp VN tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ hội nhập…

Nguồn: Báo Thanh Niên