Chỉ cần người lao động tọa lạc trong nhóm tuổi 18 đến 35 tuổi là Có thể XKLĐ sang Nhật Bản sinh hoạt. Thế mà không phải cần đơn hàng nào người cần lao trong nhóm tuổi này đều có cơ hội trúng tuyển.Nhiều phần các đơn hàng thật đều tương hợp với lao động trẻ trong tầm tuổi 18 - 29 (67% đơn hàng chọn lao động trong độ tuổi này), phần còn lại hơn 30% đơn hàng thích hợp với cần lao trên 30 tuổi. Người cần lao Có thể đọc bảng đơn hàng tương hợp với lứa tuổi trong ảnh minh họa bên dưới đây.

Lưu ý:

- Người lao động trong độ tuổi 18 - 29 có không ít tuyển chọn đơn hàng: nông nghiệp, thực phẩm, linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động nhật bản ngành may mặc, cơ khí, xây dừng. Đây được xem là nhóm tuổi tiềm năng. nếu như người lao động thuộc nhóm tuổi này thì Có thể tham gia phần nhiều những đơn hàng xuất khẩu đi Nhật.

Nhất là lứa tuổi 18-20 được xem như là độ tuổi đẹp tự nhiên nhất nhập cuộc xuất khẩu lao động Nhật Bản.

- Người cần lao trong độ tuổi 30 - 35 có sự lựa chọn đơn hàng ít hơn các cần lao trẻ. bình thường, người lao động trong nhóm tuổi này sẽ có ưu tiên tuyển lựa vài đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản ngành thực phẩm, dệt may, cơ khí. nguyên nhân tại vì đối với những đơn hàng này, xí nghiệp Nhật thích các cần lao lớn tuổi, có kinh nghiệm tay nghề và kinh nghiệm sống không ít hơn.

thành ra, nếu như thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 35 tuổi, nguời lao động có kinh nghiệm tay nghề khiến nông nghiệp, dệt may (với lao động nữ) và có tay nghề làm cho xây dựng, cơ khí (với lao đông nam) cũng có thể đăng kí đi Nhật. nếu như chọn tham gia các đơn hàng ưu tiên lao động không ít tuổi như nêu trên thì thời cơ trúng tuyển của người cần lao 30 - 35 tuổi sẽ cao hơn những cần lao trẻ khá nhiều.

- Đối với người lao động trên 35 tuổi, gần như thường có đơn hàng nào phù hợp. những xí nghiệp Nhật Bản thường thường tuyển cần lao VN sang Nhật với độ tuổi tối đa 35 tuổi. tuy nhiên, vẫn có 3% đơn hàng dành cho nhóm tuổi bị xem như không còn kĩ năng đi Nhật này. Để cũng có thể đi Nhật, người cần lao sẽ phải cần đợi đơn hàng, 1 năm chỉ có 1-2 đơn có tuyển lao động trên 35 và không nhiều hơn 36 tuổi.

phổ biến, bởi xí nghiệp Nhật Bản tuyển gấp lao động hoặc những ngành nghề nhóm xây dừng ít cần lao đăng kí thì thế hệ tuyển lao động trên 35 tuổi. cho nên, nếu như người lao động 34 -35 tuổi trở lên, đã có công tác bất đổi ở VN thì phải khám phá ban sơ có quyết định sang Nhật.