thẳng mở lớp huấn luyện an toàn lao động trên toàn quốc.
Mr Hưng: 0973 278 473

Email: duyhung2990@gmail.com

Zalo/Viber: 0973 278 473
thông tinVề việc tổ chức lớp An toàn, vệ sinh cần lao theo nghị định 44/2016cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh cần lao ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ cần lao - Thương binh và tầng lớp;

Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinhlao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toànlao động, huấnluyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trườnglao động.

cứ nhu cầu đào tạo của các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Viện phát triển kinh tế quốc tế xin thông báo tổ chức khóa Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh cần lao như sau:

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ, GIẢNG VIÊN, THỦ TỤC NHẬP HỌC

1: Địa điểm :

Tại Viện phát triển kinh tế quốc tế - Tại đợn vị,doanh nghiệp và các thị thành khác trên cả nước

2. khai giảng: Viện thẳng tính tổ chức các lớp hằng tuần và tại các đơn vị có nhu cầu

3. Học phí: Tùy theo số lượng học viên và hợp đồng

4.GIẢNG VIÊN: Có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và giảng dạy tại, Các sở cần lao, các tổng liên đoàn cần lao... đáp ứng yêu cầu Thông tư 27/2013 và nghị định 44 về điều kiện GIẢNG VIÊN.

5. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, CMTND photokhông cần công chứng tại lớp ngày khai học

6. Kết thúc khóa tập huấn, 100% chiến sĩ ATLĐ đạt đề nghị và được cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ,sổ theo dõi của Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế

II.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

1. Nhóm 1: Người quản lý đảm trách công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:

a)Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; đảm nhiệm bộ phận sinh sản, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b)Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ đảm nhận công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a)Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b)Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.

3. NHóm 3: Người lao động làm mướn việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao là người làm mướn việc thuộc Danh mục công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao do Bộ cần lao - Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc đểlàm việc cho người dùng cần lao.

5. Nhóm 5: Người làm côngtác y tế.

6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.Các cá nhân chủ nghĩa, đơn vị có nhu cầu đào tạo số lượng xin vui lòng can dự để được học phí ưu đãi tốt nhất

PHÒNG ĐÀO TẠOMr Hưng: 0973 278 473

Email: duyhung2990@gmail.com

Zalo/Viber: 0973 278 473