Trong nhóm ngành xây dựng có rất nhiều ngành nghề và cũng rất nhiều trong nhóm ngành nghề ấy yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc vốn pháp định. Bạn cần phải nói rõ ràng hơn ngành nghề nào chúng tôi mới tư vấn được cho bạn.

Xem thêm: http://www.quocluat.com/

Ví dụ như : ngành sửa chữa công trình, hoặc vệ sinh công nghiệp hoặc thiết kế công trình nhà ở …

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ thông tin về hồ sơ thành lập công ty xây dựng:

Hồ sơ thành lập công ty xây dựng bao gồm :

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty ;

– Danh sách thành viên công ty ( theo mẫu quy định ) có đầy đủ chữ ký các thành viên ;

– Điều lệ công ty ;

– Bản sao một trong các giấy tờ sau : Giấy chứng thực cá nhân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của cá nhân;

– Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản điều lệ công ty đối với trường hợp công ty, tổ chức là người sáng lập ;

– Văn bản xác thực số vốn pháp định theo yêu cầu của ngành nghề kinh doanh cần xác nhận số vốn pháp định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;

– Chứng chỉ hành nghề của chủ cơ sở, giám đốc, người đại diện công ty xây dựng ;

– Các giấy tờ, thủ tục khác có liên quan tới thành lập công ty ;

Xây dựng là một trong những ngành rất quan trọng trong giai đoạn đất nước đang trong thời kỳ phát triển. Tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có thể hoạt động ngành xây dựng tuy nhiên chúng tôi thấy đa số mọi người thường hoạt động ngành xây dựng thường thành lập công ty TNHH và công ty cổ phần xây dựng.

Xây dựng nhà cửa, công trình công nghiệp, giao thông… không cần điều kiện đặc biệt Trong số các ngành nghề về xây dựng, các ngành hoạt động phải có chứng chỉ hành nghề :

– Giám sát thi công xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 87 Luật Xây dựng) ;

– Khảo sát xây dựng (xem thêm quy định tại điều 49 Luật Xây dựng) ;

– Thiết kế xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 56 Luật Xây dựng)

Do đó, khi thành lập, phải có chứng chỉ hành nghề của sáng lập viên hoặc người khác (được thuê làm quản lý).

Xem thêm: http://www.quocluat.com/