Vấn đề then chốt liên quan đến người chăn nuôi lợn là sức khỏe và năng suất của lợn (như khả năng thụ tinh); sự đảm bảo của các nhà cung cấp thức ăn; khả năng cung cấp nguồn năng lượng và tính an toàn, và khả năng xây dựng để đối phó với thời tiết biến đổi bất thường.Những cơ hội của biến đổi khí hậu đối với người chăn nuôi lợn

Tiết kiệm

• Giảm được chi phí thức ăn bằng cách sử dụng sản phẩm phụ từ thức ăn và sản phẩm lên men sinh học.

• Dự tính khẩu phần thức ăn để tăng năng suất, giảm lãng phí và mất mát.

• Tăng thêm cơ hội chăn nuôi ngoài trời sẽ giảm được việc xây dựng, trang thiết bị cố định và chi phí năng lượng.

• Có thêm nhiều cơ hội sử dụng năng lượng tái chế. Tag: tôm bệnh phân trắng

Thách thức của biến đổi khí hậu đối với nông dân chăn nuôi lợn

Năng suất

• Stress nhiệt làm giảm năng suất (kể cả vấn đề về sinh sản)

• Có thể giảm lượng nước từ các nhà cung cấp hay nguồn ở trang trại ở một số vùng

• Giảm lượng thức ăn ăn vào khi trời nóng ảnh hưởng đến ngoại hình và khả năng sinh sản.

• Có khả năng tăng các loại bệnh khác nhau và tăng chi phí thuốc thú y.

• Giảm lượng cỏ và khả năng sống (trong hệ thống chăn nuôi ngoài trời)

Chi phí

• Có thể tăng vốn, chi phí năng lượng và duy trì cho hệ thống thôn gió, làm mát, làm nóng và kiểm soát sự thoát hơi nước.

• Nhu cầu đối với quản lý chuồng trại được cải thiện trong các trường hợp biến đổi khí hậu. Tag: máy thổi khí at

• Không đoán trước được các tình huống biến đổi khí hậu

• Giá thức ăn toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu hoặc các sản phẩm và máy móc của thị trường khác.

Những gợi ý thích hợp cho người chăn nuôi

• Tăng cường cách ly các khu chuồng để kiểm soát nhiệt độ bên trong có hiệu quả hơn và giảm lãng phí năng lượng

• Thiết kế hệ thống kiểm soát quạt thông gió để kiểm soát điều kiện khí hậu biến đổi

• Sử dụng hộp xung quanh trong chuồng đẻ để điều chỉnh môi trường cho lợn con và lợn nái

• Lựa chọn cỏ hay cây trồng khác nhau có thể chịu được những biến đổi khí hậu để chống xói mòn đất

• Cải thiện thiết kế chỗ râm mát và chỗ tắm cho lợn

• Đầu từ vào dự trữ nước, như các hồ chứa ở trang trại

• Dùng ít các kỹ thuật chăn nuôi tập trung như nuôi ngoài trời (nhưng thừa nhận những tác động đến ô nhiễm nguồn nước và xói mòn đất và đưa ra các cách phòng chống).

Mặc dù một số tác động có thể xảy ra với quy mô lớn hơn hay nhỏ hơn trong thời gian ngắn, trung bình hay lâu dài, thì điều quan trọng là phải nghĩ trước tương lai, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như thiết kế xây dựng và các kiểu nhân giống.

Nguồn: 2lua.vn/article/bien-doi-khi-hau-va-nganh-chan-nuoi-lon-39038.html

View more random threads: