Khi bơm làm việc, chất lỏng từ bể hút qua lưới chắn rác theo ống hút đi vào bơm. Sau
khi qua bơm, chất lỏng được bơm cấp cho năng lượng chảy vào ống đẩy để lên bể chứa. Từ
bể chứa chất lỏng được phân phối về các nơi tiêu thụ. Trong hệ thống truyền động thuỷ lực, khi sử dụng van cổng chất lỏng sau khi ra khỏi bơm có áp suất cao, qua bộ phận phân phối đi vào động cơ thuỷ lực để thực hiện các chuyển động của những cơ cấu làm việc.

Lưu lượng của bơm được xác định bằng các dụng cụ đo trung bình lắp trên ống đẩy
như ống Venturi, lưu lượng kế kiểu màng chắn hoặc các dụng cụ đo trung bình bằng thùng
lường hoặc cân đặt ở cuối ống đẩy. Các loại dụng cụ đo này chỉ xác định được giá trị trung
bình của lưu lượng trong một đơn vị thời gian nào đó, vì vậy ta cần sử dụng thiết bị van một chiều.

van cửa đẹp.jpg

Khả năng làm việc của bơm phụ thuộc rất nhiều vào quá trình hút của bơm. Trong
quá trình bơm hút chất lỏng, bánh công tác phải tạo được độ chênh áp nhất định giữa miệng
hút của bơm và mặt thoáng của bể hút. Độ chênh áp này gọi là cột áp hút của bơm, nhờ nó
mà chất lỏng chảy từ bể vào bơm.