THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH HỢP CHUẨN (HỘP ĐEN Ô TÔ)

MODEL: GPS TRACKER N32A

(Là sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đăng kiểm xe, kiểm định xe, cấp phù hiệu vận tải.)Được thiết kế theo đúng QCVN 31:2014/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình
của xe ô tô), và theo THÔNG TƯ số : 09/2015/TT-BGTVTĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN:

Hợp quy số : B0901310517AA04A2

Hợp chuẩn số: 25/SXLR/2015/TCĐBVNChức năng hoạt động của thiết bị Giám Sát Hành Trình.
TBGSHT phải có các chức năng tối thiểu sau đây:
1. Chức năng thông báo trạng thái hoạt động
TBGSHT phải có chức năng tự kiểm tra (khi khởi động ban đầu và trong suốt
quá trình hoạt động) và có các tín hiệu thông báo trạng thái hoạt động, bao gồm:
tình trạng có sóng, mất sóng GSM; tình trạng có kết nối, mất kết nối với máy chủ;
tình trạng có tín hiệu, mất tín hiệu GPS; tình trạng hoạt động của bộ nhớ lưu trữ dữ
liệu; trạng thái đăng nhập, đăng xuất của lái xe. Tín hiệu thông báo các trạng thái
hoạt động phải được hiển thị bằng đèn hoặc màn hình.
2. Chức năng ghi nhận thay đổi lái xe
TBGSHT phải ghi lại được thời điểm, tọa độ đăng nhập, đăng xuất của lái xe
đồng thời phải có báo hiệu để nhận biết sự thay đổi lái xe và phân biệt được trạng
thái đăng nhập, đăng xuất. Việc đăng nhập, đăng xuất của lái xe chỉ thực hiện được
khi xe dừng hoặc đỗ.
Các thông tin về lái xe sau đăng nhập, đăng xuất phải được lưu trữ tại TBGSHT
và truyền về máy chủ.
3. Chức năng cảnh báo đối với lái xe
TBGSHT phải phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh với âm lượng không nhỏ
hơn 65 dB (A) khi đo ở khoảng cách 10 cm, tần suất từ 60 đến 120 lần trên phút,
bảo đảm người lái xe có thể nghe được khi đang lái xe trong các trường hợp sau:
- Xe chạy quá tốc độ giới hạn theo quy định, âm thanh cảnh báo phải được duy
trì liên tục cho đến khi tốc độ xe nhỏ hơn hoặc bằng tốc độ giới hạn.
- Tối thiểu 05 phút trước thời điểm 04 giờ lái xe liên tục, âm thanh cảnh báo phải
được duy trì liên tục cho đến khi xe dừng hoặc lái xe thực hiện đăng xuất.
4. Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị
TBGSHT phải ghi và lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ thiết bị các thông tin tối thiểu như sau:
a) Hành trình xe chạy
Hành trình xe chạy (thời gian, tọa độ, tốc độ), tần suất ghi và lưu trữ không quá
30 giây trên một lần khi xe hoạt động và không quá 15 phút trên một lần khi xe dừng.
b) Tốc độ vận hành của xe
Tốc độ tức thời trong suốt hành trình xe chạy, thông tin này phải trích xuất được
thông qua cổng kết nối của TBGSHT với máy tính hoặc thông qua máy chủ tại các thời điểm bất kỳ trong suốt hành trình xe chạy.
Đơn vị đo tốc độ là km/h, dải đo tốc độ của TBGSHT từ 0 km/h đến tối thiểu
150 km/h và độ phân giải của toàn thang đo nhỏ hơn hoặc bằng 01 km/h.
Độ chính xác đo tốc độ của TBGSHT phải đảm bảo sai số không quá ± 3 km/h.
c) Thông tin về lái xe
Thời điểm, tọa độ bắt đầu và kết thúc làm việc của từng lái xe gắn với xe (tên lái
xe, số giấy phép lái xe, biển số xe); thời gian lái xe liên tục của từng lái xe.
d) Thông tin về số lần và thời gian dừng, đỗ xe
Tọa độ, thời điểm, khoảng thời gian của mỗi lần dừng, đỗ xe trong suốt hành
trình xe chạy.
5. Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ
Dữ liệu theo quy định tại mục 2.1.4 phải được truyền về máy chủ với tần suất
không quá 30 giây trên một lần khi xe hoạt động và không quá 15 phút trên một lần khi xe không hoạt động để theo dõi, quản lý, lưu trữ theo quy định. Trong trường hợp mất kết nối với máy chủ do gián đoạn đường truyền, TBGSHT phải gửi lại đầy đủ dữ liệu đã ghi nhận được trước đó về máy chủ ngay sau khi đường truyền hoạt động trở lại, theo thứ tự thời gian từ trước đến sau (cho phép gửi song song dữ liệu cũ và dữ liệu hiện thời).
6. Chức năng cài đặt tham số
TBGSHT phải có khả năng cài đặt được các tham số ban đầu như sau:
+ Biển số xe;
+ Hệ số xung/km (đối với thiết bị đo tốc độ theo phương pháp xung);
+ Phương pháp đo tốc độ;
+ Tốc độ giới hạn;

CTY TNHH VIỄN THÔNG KHÁNH HỘI
Trụ sở: 77/2 Đường Số 21, P. 8, Q. Gò Vấp, TPHCM
Điện thoại: 02862569777 - 62586777
Email: khncoltd@gmail.com