Model: EF-89

Kích thư
ớc: 580x440x380mm
Đi
ện áp: 220V/50Hz
Công suất: 2.8KW+2.8KW

Công ty CP Đ
ầu tý công nghệ Lê Hoàng
Office: 85B/135
Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Kho x
ýởng: KDT Dýõng Nội - Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 09 777 30 666

Tel: 0243 722 7992 (101/102/105)