KHÓA ĐÀO TẠO : SƠ CẤP CỨU TẠI CHỖ THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ - CPTHÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: SƠ CẤP CỨU TẠI CHỖ

* Mục đích của khóa học :

– Trang bị cho học viên các kiến thức cấp thiết và thực hiện về công tác Sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.

– Sau khóa học, học viên sẽ hiểu biết và thực hành được một số công tác cơ bản trong Sơ cấp cứu tại chỗ.

– chấm dứt khóa học, học viên được cấp Giấy chứng thực đã hoàn thành khóa học: Sơ cấp cứu tại chỗ

* Chương trình cụ thể:

  • Tên khóa đào tạo: Sơ cấp cứu tại chỗ
  • Thời lượng khóa học: 10 tiết (02 buổi).
    • thời kì khai trường:


VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM

VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đ[/i]ường Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0904.712.978
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com