Ngày 18/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng toàn Ukraine.

Hội nghị lần này nhằm tổng kết công tác cộng đồng toàn Ukraine năm 2015 - một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đại sứ quán trong điều kiện khủng hoảng và chiến sự tại nước sở tại; đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức hội, đoàn cộng đồng trên toàn Ukraine.

Đây cũng là dịp tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 gắn với các hoạt động hướng về cơ sở, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Hội nghị nhằm phát huy tinh thần chủ động, năng lực sáng tạo và trách nhiệm xây dựng cộng đồng của cán bộ chủ chốt trong việc trao đổi các biện pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác cộng đồng năm 2016.

Chủ trì hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine và Moldova Nguyễn Minh Trí đã biểu dương những thành tích đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm tốt; nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giữa Ban Công tác Cộng đồng, các bộ phận chức năng khác của Đại sứ quán và lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn cộng đồng khi triển khai công tác cộng đồng toàn Ukraine.

Đại sứ cũng quyết định tiếp tục hỗ trợ những gia đình người Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Ukraine nhân dịp này.

Năm 2015, công tác cộng đồng tại Ukraine được triển khai tích cực, chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.

Đại sứ quán đã cung cấp thông tin định hướng và bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam; tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương đất nước; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình hoạt động và đời sống của bà con, đặc biệt ở vùng chiến sự.

Đại sứ quán nhắc nhở bà con lưu ý về những nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng công dân Việt Nam (đến nay không có thương vong trong cộng đồng người Việt).

Đại sứ quán đã chủ động tích cực, sáng tạo huy động nguồn lực, vật lực và kinh phí tại chỗ tổ chức các hoạt động cứu trợ, thiết thực bảo hộ công dân; tăng cường đoàn kết, giúp cộng đồng trụ vững, tiếp tục ổn định và phát triển, hội nhập sâu với nước sở tại; đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt...

Tất cả các đơn vị cộng đồng cơ sở đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại hi nghị, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất biện pháp khắc phục; thống nhất cao về kế hoạch, nội dung triển khai công tác cộng đồng toàn Ukraine năm 2016./.