so sánh các phần mềm kế toán


Phần mềm kế toán DX là cả một công cụ cộng tác và quản lý dự án, đặt tất cả công việc của bạn trong một không gian làm việc. Với kênh lưu trữ và truyền thông dữ liệu tập trung cho toàn bộ nhóm để động não, thảo luận, cập nhật và chia sẻ tệp và các tài liệu khác, việc giữ mọi người trên cùng một trang và giữ cho các hoạt động của mọi người được dễ dàng hơn.

Bạn có thể có được ước tính thời gian chính xác bằng cách đo lượng thời gian dành cho mỗi nhiệm vụ của nhóm và sử dụng tính năng theo dõi thời gian này để xác định đồng đội nào cần trợ giúp để cải thiện năng suất của họ.

Bạn cũng có thể đặt mức giá hàng giờ cho từng nhiệm vụ và / hoặc dự án và sử dụng các bản ghi thời gian được theo dõi trên báo cáo thanh toán cho khách hàng, cũng như cho phép khách hàng truy cập vào các báo cáo này.


Với giá khởi tuy lớn, bạn có thể sử dụng Phần mềm kế toán DX cho số lượng dự án không giới hạn, tạo các tác vụ không giới hạn, lưu các bản ghi thời gian không giới hạn. Gói này cũng cho phép bạn truy cập vào tính năng quản lý khách hàng, theo dõi ngân sách so với chi phí, báo cáo nâng cao và tích hợp email.

Ngoài email, Phần mềm kế toán DX tích hợp với các ứng dụng khác như Slack, Quickbooks Testlodge.


Xem thêm:phần mềm hóa đơn điện tử
Xem thêm:so sánh các phần mềm kế toán