Để kích cầu trong thời điểm mà nhiều người dùng đang muốn chờ iPhone 5S , iPhone 5C thế hệ mới ra mắt, Links Mobile đưa ra chính sách các thêm tiền để đổi cũ lấy mới khá hấp dẫn.
Các máy đem đổi phải còn hoạt động tốt, không bị vỡ màn hình hoặc vào nước. Chính sách này có lợi nhất với những người đang sử dụng iPhone 4S, iPhone 5 .

Giá cả iPhone 5S, 5C mới , khách hàng có thể cập nhật tại
http://linksmobile.vn/chungloai/Iphone-5S.html
http://linksmobile.vn/chungloai/Iphone-5c.html