Cty chuyn khoan giếng gia đnh & khoan giếng cng nghiệp với 20 năm kinh nghiệm, đội ngũ
nhn vin tay nghề cao, giu kinh nghiệm sẽ lun mang đến sự an tm v hi

lng nhất cho Qu

khch.nhận sửa chữa cc loại giếng ht su đẩy caonhận khoan cc loại giếng cng nghiệp cung cấp cc loại my bơm về giếng khoan
- Chuyn khoan giếng gia đnh :648 13 :660 13 :6110 , khoan giếng cng nghiệp :6110 13 :6125, khu
vực nội v ngoại thnh H Nội trn mọi địa hnh.
- Sửa chữa giếng khoan, giếng , xử l tất cả cc sự cố về giếng, điện nước, my- Bảo đảm uy tn, chất lượng, tiến độ.