Thông tin Sun Premier Village Kem Beach Resort
Tổng diện tích dự án: 59.6 hecta
Tổng số biệt thự: 141 căn villa
Số lượng từng loại:
Biệt thự A: 5 villa Premier Village Kem Beach
Biệt thự B: 48 villa
Biệt thự C: 8 villa
Biệt thự D: 80 villa
Diện tích biệt thự: từ 245 – 880m2/biệt thự
Thông tin biệt thự:
Biệt thự A: Biệt thự sát biển, hình dẻ quạt, view trực diện biển, diện tích: 810 – 880m2
Biệt thự B: Biệt thự hướng biển 2 tầng, 3 phòng ngủ, diện tích: 360m2 – 380m2
Biệt thự C: Biệt thự 1 tầng 4 phòng ngủ, diện tích: 360m2 – 380m2
Biệt thự D: Biệt thự 1 tầng, 3 phòng ngủ, diện tích: 245 – 260m2
Minihotel: 101 căn
Shophouse: 106 căn
Giá bán biệt thự bình quân:
Biệt thự A: Giá bán trung bình 69 – 71 tỷ/căn
Biệt thự B: Giá bán trung bình 30 – 45 – 53 tỷ/căn
Biệt thự C: Giá bán trung bình 27 – 29 tỷ/căn
Biệt thự D: Giá bán trung bình 15 – 18 tỷ/căn
Hình thức sở hữu: ổn định lâu dài
Thời gian ra mắt dự án: Dự kiến từ 11/06/2017
Bắt đầu nhận cọc: Nhận cọc thiện chí vào 08/05/2017
Hợp đồng mua bán: Dự kiến 1/2018
Hoàn thiện dự án: Dự kiến 11/2018