I. Đặc điểm dạng bài nghe hiểu:

Dạng bài nghe hiểu luyện cho thí sinh khả năng nghe hiểu các dạng câu, đoạn hội thoại và đoạn văn với tốc độ lời nói thông thường (170–220 chữ/ 1 phút). Yêu cầu cụ thể:

1. Nghe hiểu được nội dung chính của câu, đoạn hội thoại hay đoạn văn đơn giản.

2. Vượt lên trở ngại (về tâm lí, từ mới...), nhanh chóng nắm bắt những thông tin và chi tiết quan trọng.

3. Phán đoán và suy luận thông qua những gì nghe được.

4. Hiểu được thái độ và mục đích của người nói.II.Những kĩ năng cần chuẩn bị:

1. Làm quen với các dạng câu hỏi. Một số câu hỏi thường gặp trong dạng bài nghe chọn đáp án ABCD:

§ 说话人可能是做什么的?

§ 说话人之间可能是什么关系?

§ 对话可能发生在什么地方?

§ 两个人在谈论什么?

§ 男(女)的是什么口气(态度)?

§ 男(女)的对女(男)的是什么态度

§ 从对话中我们知道什么?

§ 这句话告诉我们什么?

§ 下面那句话是正确的(错的)?

§ 下面那句话最合适对话的意思?

2. Dành thời gian đọc lướt các đáp án ABCD, từ đó phán đoán nội dung sắp nghe nói về vấn đề gì. Ví dụ:

§ A. 8:15

B. 7:30

C. 7:45

D. 8:00

Bốn đáp án trên có thể cho chúng ta thấy nội dung sắp nghe sẽ nhắc đến thời gian

§ A.张华没有考上研究生。

B.张华不想上研究生,因为他想先工作 。

C.张华没有参加研究生考试。

D.张华已经开始上研究生了。

Từ bốn đáp án trên, chúng ta có thể phán đoán nội dung sắp nghe sẽ nhắc đến 张华, và vấn đề học cao học của anh ấy. Chúng ta có thể coi những từ này là từ khóa.

3. Chú ý tránh mắc bẫy. Thông thường, mỗi đáp án đều có mối liên hệ nhất định với một điểm hay một chi tiết nào đó trong nội dung nghe. Trong những đáp án sai, sự liên hệ được dùng đề đánh lừa thí sinh, đó được gọi là bẫy. Người thiết kế đề thường khéo léo giấu bẫy thông qua phó từ, danh từ thời gian, những từ đồng âm, ngữ khí, trọng âm, quán dụng ngữ, những chỗ ngừng nghỉ v.v.... Thí sinh cần đặc biệt chú ý đến những câu phản vấn, những câu hỏi như vậy thường làm thay đổi toàn bộ ý nghĩa của cả câu.

4. Trong quá trình nghe chú ý ghi chép nhanh một số thông tin nghe được. Đặc biệt khi nghe câu dài hay đoạn văn dài càng cần phải ghi chép các thông tin nghe được, ví dụ như số liệu, địa điểm, thời gian, các phương pháp được liệt kê trong nội dung nghe v.v.... Việc này có thể giúp thí sinh tránh được tình trạng nghe trước quên sau mặc dù có thể nội dung hoàn toàn hiểu hết.

Xem thêm:

- Bí quyết tự học tiếng trung hiệu quả

- Trung tâm dạy tiếng trung uy tín nhất hiện nay