Bộ TN&MT vừa hoàn thiện bản dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Theo chậm triển khai, lần trước hết tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến hành hàng năm.dù rằng, quan trắc môi trường được quy định chung bởi 7 Điều khoản (Điều 121 đến 127) trong Luật kiểm soát an ninh môi trường 2014. tuy nhiên, các quy định này vẫn nằm trên giấy do chưa sở hữu hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Để đưa Luật đi vào cuộc sống, Bộ TN&MT đã vun đắp Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động quan trắc môi trường. Tầm suất triển khai, quy định cụ thể: thứ tự kỹ thuật quan trắc môi trường; bắt buộc căn bản và đặc tính kỹ thuật trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục; dùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong hoạt động quan trắc môi trường; và truyền nhận và kết nối dữ liệu của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục. Hiện, Dự thảo này đã hoàn tất và đang trong quá trình lấy quan niệm đóng góp.

Quy định tần suất quan trắc báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo Dự thảo Thông tư quy định tần suất quan trắc tối thiểu đối với: Môi trường ko khí và môi trường nước mặt lục địa phải thực hành 6 lần/năm; quan trắc trầm tích 1lần/năm; quan trắc tiếng ồn và độ rung 4 lần/năm; quan trắc môi trường đất 1 lần/3 – 5 năm đối sở hữu lực lượng thông số biến đổi chậm; 1 lần/năm đối sở hữu lực lượng thông số biến đổi nhanh; quan trắc môi trường nước biển 1 lần/3-5 năm đối sở hữu lực lượng thông số biến đổi chậm, 1 lần/năm đối sở hữu lực lượng thông số biến đổi nhanh. thời gian và tần suất quan trắc môi trường nước dưới đất tối thiểu 2 lần/năm, 1 lần giữa mùa khô và 1 lần giữa mùa mưa; trong trường hợp đặc biệt đối sở hữu nước dưới đất ko áp, trong điều kiện tự dưng, sẽ đổi thay rất mạnh do các đổi thay về thời tiết, tần suất quan trắc là 1 lần/tháng.

Đáng chú ý, quan trắc chất lượng nước mưa thời gian và tần suất quan trắc như sau: các loại nước mưa được lấy theo mỗi trận mưa. Trường hợp này phải chú ý xác định thời khắc bắt đầu và chấm dứt trận mưa và bắt buộc quan trắc viên phải sở hữu mặt 24/24 giờ để thực hành việc lấy loại. Trong trường hợp không thể thực hành việc lấy loại theo mỗi trận mưa, lấy loại theo ngày (liên tục trong 24 giờ). Trường hợp này, thời gian lấy loại của 1 ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng và loại phải được giữ nguyên lành (được bảo quản lạnh hoặc thêm các hóa chất bảo quản thích hợp). Trường hợp ko sở hữu khả năng Phân tích loại theo ngày, sở hữu thể tiến hành lấy loại theo tuần, tức là gộp các loại ngày lại trong vòng 1 tuần hoặc cũng sở hữu thể ưng ý lấy liên tục trong 1 tuần khi mà loại được giữ nguyên lành (được bảo quản lạnh hoặc dùng các hóa chất bảo quản phù hợp).

hướng dẫn chi tiết công tác quan trắc báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh – Phó Giám đốc trung tâm Quan trắc môi trường, Thông tư quy định hoạt động quan trắc môi trường sửa đổi và bổ sung cho 1 số Thông tư đã ban hành như Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT, Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT. Dự thảo Thông tư gồm 40 Điều khoản, 13 Phụ lục đương nhiên quy định hướng dẫn hơi đầy đủ chi tiết công tác quan trắc báo cáo giám sát môi trường định kỳ:.

Đơn cử như quan trắc môi trường ko khí, Dự thảo Thông tư quy định, trước lúc lựa chọn vị trí quan trắc, phải dò xét, dò xét các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường ko khí tiếp giáp với tại khu vực cần quan trắc. Vị trí các điểm quan trắc phải được đánh dấu trên lược đồ hoặc bản đồ… các thông bắt buộc đo tại hiện trường là hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm hơi, áp suất, bức xạ mặt trời. tuy nhiên, còn sở hữu các thông số khác: diêm sinh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), bụi lửng lơ tổng số (TSP), bụi sở hữu kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), bụi sở hữu kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (PM2,5); chì bụi (Pb). tuy nhiên, căn cứ vào muc tiêu và bắt buộc của chương trình quan trắc, còn sở hữu thể quan trắc các thông số độc hại khác theo Quy chuẩn kỹ thuật đất nước của Bộ TN&MT quy định nồng độ các chất độc hại trong môi trường ko khí tiếp giáp với.

Đối sở hữu việc quan trắc tiếng ồn, thiết bị quan trắc tiếng ồn được dùng theo tiêu chuẩn đất nước TCVN 5964:1995. cách và khoảng thời gian quan trắc cũng được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 7878:2008; lúc thực hành các phép đo ngoài trời phải giảm phản xạ âm đến tối thiểu. các phép đo phải thực hành cách cấu trúc phản xạ âm ít nhất 3,5 mét ko đề cập mặt sàn, độ cao tiến hành đo là 1,2 – 1,5 mét so sở hữu mặt sàn. Đối sở hữu tiếng ồn giao thông do loại xe gây ra, ngoài việc đo tiếng ồn, phải xác định cường độ loại xe (xe/giờ) bằng cách đếm thủ công hoặc thiết bị tự động. Phải tiến hành phân loại các loại xe trong loại xe, bao gồm: Mô tô, xe máy; Ô tô con (dưới 7 chỗ ngồi); Xe tải hạng nhẹ (có tải trọng <3,5 tấn); Xe tải hạng nặng (có tải trọng >3,5 tấn) và xe buýt.

tuy nhiên, Dự thảo còn hướng dẫn chi tiết mẫu mã chương trình quan trắc môi trường đối sở hữu nước mưa, nước biển, nước dưới đất, trầm tích…

Mỗi quy định ban hành đều phải được bảo đảm thi hành bằng 1 cơ chế cụ thể. cho nên, theo Dự thảo phận sự hướng dẫn, rà soát, giám sát việc thực hành Thông tư sẽ giao cho Tổng cục Môi trường. tuy nhiên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các đơn vị quản lý và doanh nghiệp, cá nhân sở hữu liên quan chịu phận sự thực hành Thông tư này.

hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.