“Công việc của người nghệ sĩ không phải là chống chọi lại với nỗi tuyệt vọng mà là tìm ra thuốc giải cho cảm giác trống rỗng của sự tồn tại”
Trang chuyên chia sẻ danh ngôn cuộc sống, danh ngôn về tình yêu, gia đình, bài học, câu nói hay, truyện hay về cuộc sống, mỗi câu truyện là một bài học, góc nhìn về cuộc sống thêm ý nghĩa.

– “That’s what the present is. It’s a little unsatisfying because life’s a little unsatisfying.” (Gil, Midnight in paris)
“ Một món quà là như thế. Một chút không hài lòng vì vốn dĩ cuộc sống đã là một chút không hài lòng”


– Inez: You’re in love with fantasy
Gil: I am in love with you
Inez: Anh đang yêu cái điều anh tưởng tượng ra.
Gil: Anh yêu em
– “I believe that love that is true and real, creates a respite from death. All cowardice comes from not loving or not loving well, which is the same thing. And then the man who is brave and true looks death squarely in the face, like some rhino hunters I know or Belmonte, who is truly brave… It is because they make love with sufficient passion, to push death out of their minds… until it returns, as it does, to all men… and then you must make really good love again.” (Ernest, Midnight in paris)
“Tôi tin rằng tình yêu là đúng đắn và tồn tại thật sự, nó tạo ra sự nghỉ ngơi từ cái chết. Tất cả mọi sự hèn nhát từ việc yêu hay không yêu đều giống như nhau. Và sau đó những người đàn ông dũng cảm và dám nhìn thẳng vào cái chết, như những thợ săn tê giác mà tôi biết hay Belmonte, ai mới thực sự mạnh mẽ…
Đó là bởi vì họ đã yêu với đủ niềm đam mê, đẩy cái chết ra khỏi tâm trí…cho đến khi cái chết quay trở lại với họ…và họ phải thật sự tạo ra một tình yêu đẹp như vậy một lần nữa”
– “The artist’s job is not to succumb to despair but to find an antidote for the emptiness of existence.” (Gert, Midnight in paris)
“Công việc của người nghệ sĩ không phải là chống chọi lại với nỗi tuyệt vọng mà là tìm ra thuốc giải cho cảm giác trống rỗng của sự tồn tại”

View more random threads: