Từ duy nhất mà bạn sẽ hối tiếc hơn những từ mà bạn không nói ra là từ mà bạn chủ tâm dùng để làm ai đó tổn thương.
Trang chuyên chia sẻ danh ngôn cuộc sống, danh ngôn về tình yêu, gia đình, bài học, câu nói hay, truyện hay về cuộc sống, mỗi câu truyện là một bài học, góc nhìn về cuộc sống thêm ý nghĩa.


1. “Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.”
Tử tế với tất cả mọi người bạn gặp là chiến đấu một trận chiến khó khăn.


2. “If you want to be happy, be.”
Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy làm điều đó.
3. “If you really want to do something you’ll find a way, if you don’t you’ll find an excuse.”
Nếu bạn thật sự muốn làm một điều gì đó bạn sẽ tìm cách, nếu bạn không muốn làm bạn sẽ tìm lí do.


4. “The more you love your decisions, the less you need others to love them.”
Bạn càng yêu chính quyết định của mình, bạn càng ít cần người ta yêu chúng.


5. “The best day of your life is the one which you decide your life is your own.”
Ngày tuyệt vời nhất của đời bạn chính là ngày bạn tự quyết định cuộc sống của chính mình.
6. “We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.”
Chúng tôi không phải là con người có những trải nghiệm tâm linh. Chúng tôi là những linh hồn có những trải nghiệm của con người.
7. “The only words you’ll regret more than the ones left unsaid are the ones you use to intentionally hurt someone.”
Từ duy nhất mà bạn sẽ hối tiếc hơn những từ mà bạn không nói ra là từ mà bạn chủ tâm dùng để làm ai đó tổn thương.


8. “Keep away from people who belittle your ambitions.”
Hãy tránh xa những người chê bai tham vọng của bạn.


9. “Don’t promise when you’re happy, don’t reply when you’re angry and don’t decide when you’re sad.”
Đừng hứa khi bạn đang vui, đừng trả lời khi đang dận dữ và đừng quyết định khi bạn đang buồn.
10. “Someone else is happy with less than what you have.”
Vẫn có một ai đó kém hạnh phúc hơn bạn.