Nguồn : ongbamart.vn/blogs/tin-tuc/so-sanh-kich-co-bim-nguoi-gia-cua-cac-hang

Kích thước của từng sản phẩm đều có trong phần Mô tả sản phẩm trên website. Tuy nhiên khách hàng sẽ phải vào từng trang sản phẩm để xem vào ghi lại rồi so sánh.

Vì vậy để tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong việc lựa chọn kích cỡ của các sản phẩm bỉm người già, Ongbamart đã tổng hợp giúp khách hàng qua bảng liệt kê kích thước của một số sản phẩm bỉm người già dưới đây :

Cỡ M

Cỡ M-L

Cỡ L

Cỡ L-XL
Tã quần Caryn

60 – 85 cm

X

75 – 100 cm

X
Tã quần Kyhope

X

75 – 140 cm

X

X
Tã dán Caryn

61 – 106 cm

68 – 122 cm

X

76 – 130 cm
Tã dán Kyhope

78 – 115 cm

X

X

100 – 140 cm
Tã dán Merzy

X

66 – 115 cm

X

X
Tã dán Sunmate

62 – 107 cm

75 – 110 cm

X

100 – 140 cm
Tấm đệm lót Caryn

X

X

42x72 cm

60x70 cm
Tấm đệm lót Kyhope

45x70 cm
Tấm đệm lót Sunmate

45x70 cm
Tấm đệm lót Merzy

42x70 cm


Xem chi tiết thông tin của từng sản phẩm tại Danh sách sản phẩm bỉm người già