[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]Hắn vừa đi vừa chửi...
Bao giờ cũng thế, cứ phỏng vấn xong là hắn chửi.
Bắt đầu hắn chửi cha cái công ty trả lương thấp làm hắn không tuyển được người.
Có hề gì?
Công ty có là của riêng thằng nào?
Rồi hắn chửi cái phòng C&B.
Thế cũng chả sao: Phòng C&B có 15 người nhưng cũng chẳng là ai.
Tức mình, hắn chửi cả hội đồng managers phỏng vấn này nhưng cả hội đồng thi ai cũng nhủ: "chắc nó chừa mình ra".
Tức thật!!
Ờ!! Thế này thì tức thật!!.
Tức chết đi được mất.
Mẹ kiếp!! Thế có phí nước bọt không?
Không biết đứa chết mẹ nào ký cái chế độ lương làm cho hắn không tuyển được người.
A ha!! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi.
Chửi chết mẹ đứa nào soạn lương, có trời mà biết, hắn không biết, cả linkedin cũng không biết!!
(Post mang tính giải trí, don't take it serious nhé mọi người)
[/color]