[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhISDxIVEhUQFRAQDxAPEA8PFRAPFREWFhUVFR UYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0O FxAQFy0dHx0rLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS 0tLS0tLS0tLSstLS0tLTctLS0tK//AABEIALcBFAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAIDBQYBBwj/xAA7EAABAwIFAgMGAwYGAwAAAAABAAIDBBEFEiExQVFhBnGBEz KRobHRFCLBB0JScuHxI2JjgpLwFTND/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQFBv/EACQRAAMBAAICAwABBQAAAAAAAAABAhEDEiExBEFRFBMiMmFx/9oADAMBAAIRAxEAPwAKuxJkY3WXxLxETcNVDU1j3n8xQy4s32e hXI2FVFY5+5Q9026SOE9OkpJzWXREVOtocB2x3RUVOi4aZGxU6 R0MoAoqZHRU6KjgUzY0mlEiCOBFRxJzWKVgWDgmMUzWpBqcETH MijfCiWC5sNSdAFscE8KMIDqg3vrkBsB5pph16Eu1Ps89fTqE4 cXe60nyBK9wp8EpgLNiZ/xCNjoI27MA8gFZfH/2c7+Svw8Eb4PqZPchd6jL9VND+zSsf+41n8zvsvfGwjonZFVcS RJ8zZ88137OK6PURiQf6bhf4GyzVZh0sJtNG+M/52lvzX1XlQ1XQRyAtkY14O4c0EIviQFys+VLJWXtvin9lsEjS+ j/AMF+pDNSxx6W/d9F5BieFy08hjmYWObweR1B5CnUNFJtMFjlc3YqxpMZe3cqssk pNaWTNnQeIwbZldwYhG/leZAqeGsc3YperXorPK0em5Qdio3MWMo/EDm7rQUOPsd7ytPNc+zr4/mUiwsu2UjJWO2KTo10x8iX7OyPlRXvwNa8hER1ZCGISVvDHqIt Fm2vSVYuLdEc/wDD4/w8oXF0BTRwLzNPHImtU8cCKip0VHTpHQ6gGip0dDTIiCnR8cCX dKZgJHAio4USyFSZEAkDY04MUwjRtBhMsxtEwu72sB6rJb6M2l 7K8MXbLXU/gac++5jB2JcVaUvgGP8A+kjndhZoVVw2/ok+eF9nn4K6vRKnwDCR/hve08Xs4eoWQxbApad1pG3B917blrvsey1cVT7DPNNegrwnQZ5 M7tmbea3rIrqi8O02SNo5OpWiYNFbjlJHLy1tDbluyNpqsO0Q2 +6Hc0tNwn1ryiXsvF1CUlRcIq6qnvkUV0rLhSCxjhCovFHhmGt jLJWjML5JBo5h6g/or4pjiiY+avEPh+SlldFINW6tcNnN4IVM5hC96/aNg4mh9oB+aLW/JZyP19F5FUUK5eRdWdXG+yKBIlHTURCEfEQplBi61xGxXLJLGD qbFHs5V9QeJeHLJroQxDKmj0mlxKN/NkXkB2K8xiqHN2KtKPH3s3KKqp9MtHNU+mbYxpKii8Tttqkrfy LOj+ZRkoqZFRwIiKFGRQrjbZyqcB4YEbHApY4UTHGskEjigRTY 05jUQxt9BudAO6bANkAarrC/C882uXI3+KS4v5Ddabw34cYwB8oDn766hnl3WtYxdEfH+6Obk+ RniTNYZ4MhZYyXld30b8FpIKZrBZoDQOGiymAXbLomVPhI5at1 7Y3KnBq7ZJNgDlkyaBrhZwBHQ6p5SugYpZaPI64247KVpVlK0E WKrvZ2JaVGl1fgZPTjk14uFzPe46aLgcgqC0NgfYqzjmVLM6yI pp00VjwDRbZ1wSBCCbomulVNAFmVNc9Be2XTItpiSpYHNLTrcE H1Xj+KYf7OR7P4XEenHyXrftVTV3hxlQ5zwbO028lPknsvBXit S/J5VLSoGaj7Ld4t4aliubZm9R9ln5KdcjTR1pqvRlZqFByUxC1s tMgpqVbsZyZktXFczUKCmpCEdFwDuuXT3x2UZTIArpLl0kxjXR womOJTMispsimpK6MjYpgxNCcCjhhZUbhJyytJ419UM1SMWSBX lYbzC8WDja60cU17LzClcQQ4HULV4Pi2YgHcLoi36Zw3GejXAr oQsM1wpw5XJEiauZly6wTpK4kU3MsYRchqptxcbj5qdyiekpas CiqM2ic3ZATOImc3r+Yev9bqasrmxt134C5JeN79FWiSYKKN9t Fx8yG9rqqb9i4WYcmPmtugTV2UL6i6fRcD3VCiNWqeartyoX1f dDsN1NA2qVlg0t3OHYFYllb3Wl8MT3ef5SjNAqcNJJEHCxCxni XwyNZIh3LRz5LaZlx4uFSpVeGCacvUeMSwdUNLAt54qwYNvIwf zAfVZGWJcdx1Z3RyKlpTSQISWBXb4kPJCplDPz0YKr5qJaWWFD SQoqhXJmnU5SV26n7JJ+wOppQu5Usq7lsnaAmMIuugJzRddOm6 RjISkaUxqkCwQ6jN1Ox5Y640sg6N1nDvoj5NRrxsqT5Ry8ixmo wfE8wGvmr2KcFec0M5jeOh3Wvoaq4CtF/pCpwu8y6JUI2Rde/on0BO6ZRl6GkemmRDTBhkTHPuhHTJpnQ0xT+LHuZkfGbXu3N0O/3WfpoSXB8ry+2tiTa/C1OPRe0geOWjOPNuv0usXFMuD5E5enRxv+00RqlGZraqqE666f TVPNmclm+VDyS91Xy1draoOasuqdxepYTSXKgdIOqrX1V1F7Yo Oh+pYmXotx4Qo3Nb7V+hePyj/L1WX8N4YHODpdhqG9fNb5j9ABwqcc/ZO39BuZPDkF7VdMquSJKyIPaWnledYvQmJ5HHB7L0ESKo8Q0wc wm2yS12RTjvqzBPah3sRkjVC4LkaO5MCfGh3wqxLLqN0SGB0qz CkrExLi2BJwFzZStanOYrsiiL2fISv1XbWXSLpGMJqQKZlIXW6 oBJmOsVaRfmAI5+qDgw+R3uscfSysqOjfH/AOwWHHZFJkeRrAd8evlurTDqki2qgqY9L97fZMYdNNwnTIM08N VopPxKztPV7Kf8RZU7C4W7pevomPn6KrdVKKSqQ02FhJVKF9Uq 59T3QslX3QbCkX0dVfRZaqoixxttc28kTFWd1cR04kjBIve6lU 90Mn1M1bqmPRWIYfJHcsNx0OqppKx40LRfrqFHMfkrunZ3kod8 oaLuNh30Ub53u6DyCo8Ygf7xJNuvCY2hk2KgmzBfuVJS1hJF/kqOnKs4AlYx6BglVoFpYao2WEwObQLWUcvVdPG/Bz2vJcNqFIJrqvMoCYasKuiYWoemzOBBB5VW3ELJ4rgUOxsMzi VPkkcPUIMhXmPsBAeON1ShRteTs462SIx9E0hT2XSEhTQbKElN kCSGB0TUyQpriQu7hXaJIYNUTh+FyzOtG3Tlx0ARGBUbZJLSaN G469l6PRU7WtAYAB2Rnj0nyc3XwZyg8INsPauLjyBoFcU+Bwx+ 6wedtfirXKu5VRSl9HO7b9sCMIGyrsQpszSFcvYhZo1qWoCZkc paCx3G3cKAGzux+qucWocwuNCNiOFQNl1yyCzh8Hdwuf8AxeMp 7Gyuyu7bhONYCFDWNvceo81TSy91u2DJaW76ruoX1qqTUpjp0v YbqWktYhpahBGXqdFE2taTYa9+EHQykusPic9wAHOgXoVHThsb W9B8+Vk/DUgFj8VsYSSArcM+NI8j8glVSgjZZ3EcIB1AWyLLoaWBUqExE8 MAcLsUPX4WC06ea3E1GhZ6IEJP6Y3c8cnpjHIWnzHkj6ZW3jLD 8tpANjY+qpKSVc9TjLJ6jQYW6xWjhqLLLULtQrOoqLJoeIFLWX bq5QPqhe91nZcStohX4lflN3AoNNJXjqof/KDqsrJX902CcvNgUjtsdcZrTiBeLcJlkHSMsAiwCj/0pKSOkrrXLhCQWGHWST268JLaEDuuXTnM6KJx4KrpMscPk39NV tMBxK/5XHUbdwvP6X8odrvZXeHSki43bsmmsIcknozdV2yrcHrw9o67E dCrK6uc40qCRqnuoHG3qVglfVhZnGKMOH0I4K1VUFTVcYKhc6N LwyLajKbSGxGxPPqqytIuSCPir7FaIEHRZSrod1zNNeC8tAtRX MZu4X6DUoV2K391vxUGI0txcbt+fZC0wSj6GGZz/ePpwFYUMeyDp41eYfCsloGzR4JwtjSS6BZfDGWsr+CXRdfH4Rz 0WolTXFCtmTvaqmijnhDShPfMhpZ0NMUfiKjEkT29Wn48Lyyjk 1t0Nj5hes184se68VxWpMdRKG7ZyR66qVz2Ky8NSyfKN1DPilt ysq/GHFBS1LnblTXGx+6NJNiQ5KAmxfpqqcNJUjICm6SvZu9P0EvxB 7uytsCmIdqquGlVvh1PYhK6S9DzNfZsaWXZGl54VVRjRWUCLKI lbL1U7GXF7WTqalubu2+qIltx8EjYSAdgkovbAbkDzICS2BBpW WUOfgqZk3VcfH0ViY2OLi++3mj8McWGzuL/AAVbA+z29L/BW9ZDZwt0vfsiv0lye8LuiqfZvBHuu38+q1cNRcLCQvu2y0mC1 IcwX3GirL+jnaLrN1UTyml4TS9MAgqHIGRgRjxflRGPqka0JTV UF1S1lBdaua1tAq2aHcpHKGTPPMXo8juzvqqFkdnEBb/xTS3he4DVgz+g3+S87o6kOJIULnGWllxSxq+oG7KkpnK4pJFpM zSUb7KyikWXgxENNncI+PFG2VVSJuWaISBJ0wWfGKDqopcT6OT d0Dqy8kqR1VdVVvRUdRiXQqmrsVygku080jsdQWuLYmGgknYLy 2scXvc4/vElWeJ4qZdBt9UIyJB1g6nQIQKRlMrCOBGQ0l1N8jHXEisjpEf DRKwjpQio6exSNtlFKQBT0vZW1LR8hTwwA8I2CLKspGHQRWtwr ajpeXfDqnU1ODZxHp1Rbzom0UR7Krx3FWU7MztXHRjAdXO+3dd xnGWU7Mz9XHRjOXu/Qd15riNe+Z5kkNyfg0cAdk0yNM6KtrHyvL5Hani5AA4A7JIS64 rFD0wtDuxTS4t3Svppr9QumTTXUdeixykbpAddireGQltz/KFRVTOW6oilrLsAB1bo4Ik7Wl7SajXcInDqzI/sfqq+i1uL2uo5Hcg7H6LaSw3UNQDyuul1VPhdRdoKLmfsn0QJc VE94Cg/EIeadDTE75boWRyglqrbKMzgC5Q0bBVjAWuB5FiF4XG72E0kZ0 yPez4OsPkvbzLuvG/G8GWslt+9lf8AFo+yX2H0XFHVbK1jrAFgqPEC3R23BV1FXXGhU mnJWWmaGonLtRuPmh21xCrm1ndC1da0ak2KTyx/C9l6cQPVQvxA9VmXYv5qKTEifdHqU3Sgd5LuvxfKNNTwqCeqfI buN+3Chc4uNyboiCFP4lC+aZLTRqwihXKeHqj4qdQqtOiZwZHA joYk6KE9EVGzqPUIpaFnYYgjI4B0XI4vXyRUTE/UGjWQWKsqSG9ieNlDHHydvqi2H+iVhCC5VmN4synZmdqToxnLj +g7puNYs2nZmdudGMG73fbuvOMQr3zPMkpuToBw0dB2TTP2wqd FiFc+Z5kkNydhw0cADgIVxSJUbnKpT0O9okmBhOqSYZRX4elB9 tz6jYrt+9j8igjIBp8Rf6J2cbDjgoLTibCHkeX0QEs+R44zaH9 E50t9j/tP6IDECS3rb4tKzAXkOJZbEHzQ9JXFzna6e8R3vZZn8dcWvqN0 VSODLkm5fb0Cm29FxHoGC13F/wCyvDPmtZeeYXWgHdXrMWDRo7dVl+CVLyaGeqDUFJXLOTYtfcq MYoweqHYKkvpKjkoCWv6lUlXih6qulxPulbGUmldiSw3jhzXTM cNyyzvQ6fUqWpxgN3Kz1XVGRxcfIdgstM0gYsSbcbGykATwEex upGZ3/wARUZaTuihGntjQ7pB6AYjUzIkW2FTsiSPkHnjRBDArCCG3CTI VOw27qbellIREwFFMjshWyg7omJ/dLg2hsFwjo3DlV8Uo5RrHg9lSRWHshG4KLhpran0HRD0jALF3p/VESTd0WzEkhv8A9sq/FcWZTszP1J0YwHVx+3dD4xjTYG3dqT7jeXH7Lz6ur3zPL5DcnY cNHQdk0z+hRPiNe+d5kkNydhw1vAHZCEpmdNL05TUPc5KGPMVG wZirGEWTTJbijs9ZIyLRdUjSkrYdvgP/AB2nW24P3XBW9zb5j1SSUj57Tjqrv6qKaquNfikksDSkqZMrw4 f3Cl/HZtQkkkaBvkJpa0gok4oUkkAkRr0PJiBCSS2G0DnxVV8lc482S SVFKJumQgk7m/mpmpJIMMjwU4FJJIUHtcpo3JJINIZMnaVMwpJIYg6ycSpwkSSQ xDKmL2gUkb+miSSCXkOsIiqCrOlfl1547JJJmZBbaxDYnjbYmX cLk6NA0uUklkk2Fsw1ZXOlcXvNyfgB0CgzpJKgus5nXA66SSKG l6wuI2RMciSSojulsnEqSSScr2Z//9k=[/img]
Nguyên liệu cho món ăn này
 • 200g bột mì
 • 200g nước sôi để nguội xuống 35 độ, tức nước ấm vừa uống (không nóng già cũng không quá nguội)
 • 20g đường
 • 50g nho khô, 2g men nở và 1 chút muối

những bước làm bánh bao chay

Bước 1: Xử lí men nở
 • Cũng như những cách đun bánh xài men nở nói chung, để men nở hoạt động tốt hơn, bạn nên khuấy 1 thìa nhỏ đường vào 100ml nước ấm, rắc men nở vào & để yên chừng 10 phút cho men nở phồng trên mặt nước.
 • Bột mì cho vào thố lớn, khuấy đều với đường & muối.

Bước 2: Pha bột
 • trút bát men nở & phần nước còn lại vào trộn đều bột. Bột sẽ khá nhão vì thế bạn dễ dàng đảo bột thật kĩ mà không cần đập bột như cách đun bánh bao thông thường.
 • trộn thêm một nửa phần nho khô vào bột nhão. Lót màng bọc thực phẩm vào những khuôn bánh bạn có.

Bước 3: Ủ bột
 • trút bột vào những khuôn bánh cho đầy gần nửa khuôn, che kín bột bằng 1 cái khăn bông nhúng nước ấm vắt hơi ráo rồi ủ toàn bộ khuôn bột vào chỗ ấm áp & kín gió.
 • Có thể để trong thùng xốp, nồi cơm điện hay bọc trong khăn bông lớn, thậm chí theo cách dân dã là chùm kín chăn bông bên ngoài.
 • Vì xài ít men nở hơn so cùng mách đun bánh bao cơ bản nên bạn có thể phải ủ lâu hơn 2 tiếng, cho tới khi nào bột nở gấp 2 hoặc gấp 3 là được. Rắc nho khô lên bề mặt bánh & cho bánh vào nồi hấp.

Bước 4: Hấp bánh
 • Bánh hấp chừng 20 phút thì vặn nhỏ lửa để thêm 5 phút nữa là chín và dễ dóc. Bạn có thể hấp lâu hơn nếu làm bánh cỡ lớn. trút bánh ra đĩa và lật xuôi lại.

Bánh bao nhìn rất đẹp mắt với đủ loại màu sắc & chiếc bánh rất thơm ngon. Bây giờ những bạn có thể tự tay mình làm những cái bánh bao thơm ngon đúng chuẩn và rất hợp vệ sinh nữa. những bạn có thể thử món ăn này vào những dịp cuối tuần để cả nhà thưởng thức nhé. Wikinauan.com hy vọng những bạn thực hiện thành công món bánh bao thơm ngon này.

dai ly banh bao Cần Gia mở rộng thêm chi nhánh với các ưu đãi với các sản phẩm nổi bật như :
– Đại lý được trang bị tủ hấp bánh bằng điện hoàn toàn miễn phí
– Được tặng 20 bánh bao đủ loại bán khai trương
– Được giao hàng tận nơi, đối với đại lý ở các tỉnh được hỗ trợ thêm tiền vận chuyển
– Được tham gia vào chương trình bán hàng online

Địa chỉ : 19 / 2A đường số 20 Bình Hưng Hòa A Bình Tân HCM. Hotline : 09.333.555.09 - 0909 566 965

Web site Cần Gia : banhbaocangia.vn

Link đăng ký làm đại lý của công ty banh bao chay Cần Gia : banhbaocangia.vn/dang-ky-dai-ly

View more random threads: