Thường xuyên mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ HSE toàn quốc.Phòng đào tạo:Tel: mr Hưng 0973 278473Email: duyhung2990@gmail.com VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾTHÔNG BÁOVề việc tổ chức lớp Nghiệp vụ quản lý môi trường,An toàn, vệ sinh lao động, PCCC, ISO 14001Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinhlao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toànlao động, huấnluyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trườnglao động.

Căn cứ nhu cầu đào tạo của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Viện phát triển kinh tế quốc tế xin thông báo tổ chức khóa Huấn luyện Môi trường, An toàn lao động, vệ sinh lao động ,PCCC như sau:

*. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ, GIẢNG VIÊN, THỦ TỤC NHẬP HỌC

1: Địa điểm :

Tại Viện phát triển kinh tế quốc tế - Tại đợn vị,doanh nghiệp và các tỉnh thành khác trên cả nước

2. Khai giảng: Viện thường xuyên tổ chức các lớp hằng tuần và tại các đơn vị có nhu cầu

3. Học phí: 1.000.000đ/1cc/ATLĐ, 2.200.000/2cc/AT+ ISO

4.Giảng viên: Có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy tại, Các sở lao động, các tổng liên đoàn lao động theo nghị định 44, EHS (TUDO –EHS) về điều kiện giảng viên.

5. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, CMTND photo không cần công chứng tại lớp ngày khai giảng

6. Kết thúc khóa tập huấn, 100% đội viên ATLĐ đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận nhóm 2 của Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế

7 .ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

Người làm về công tác ATVSLĐ ,MT ,PCCC ,Sinh viên môi trường hoặc bảo hộ lao động mới ra trường

*NỘI DUNG ĐÀI TẠO

I. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP

- Giấy tờ pháp lý về môi trường

- Quản lý chất thải nguy hại

- Quản lý chất thải thong thường

- Quan trắc môi trường

- Báo cáo định kỳ

- Vấn đề khác.Hồ sơ thanh kiểm tra ,phân tích mẫu, vận hành trạm xử lý nước thải

II.PHẦN I: CÔNG TÁC ATVSLĐ-MT-PCCC

- Hồ sơ pháp lý (giấy tờ pháp lý do nhà nước cấp)

- Hồ sơ thực hiện về môi trường

III.CÔNG TÁC QUẢN LÝ ATVSLĐ

- Tổ chức bộ máy an toàn tại cơ sở ,sản xuất,kinh doanh

- Thiết lập xây dựng kế hoạch BHLĐ hằng năm

- Công tác kiểm tra An toàn – Môi Trường –PCCC hằng ngày

- Quản lý thiết bị nghiêm ngặt về ATVSLĐ.Công tác khai báo,công tác kiểm định thiết bị….

- Công tác huấn luyện ATVSLĐ

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ : công tác cấp phát cách thực hiện,cấp phát ….

- Công tác khai báo điều tra, khai báo, báo cáo khi xảy ra sự cố TNLĐ , cách lập biên bản điều tra TNLĐ ,biên bản công bố quyết định điều tra, khai báo….

- Báo cáo định kỳ

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PCCC
  • - Hồ sơ pháp lý ( giấy tờ pháp lý do nhà nước cấp)

V. Xây dung, triển khai hệ thống ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

- Các bước xây dựng hệ thống ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

- Cách viết 01 quy định , thủ tục…

- Nội dung điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

- Đánh giá nội bộ

- Bài tập đánh giá : Phiếu hành động khắc phục phòng ngừa sự không phù hợpLiên hệ phòng Đào tạo:
Tel: mr Hưng 0973 278473Email: duyhung2990@gmail.com
Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đào tạo số lượng xin vui lòng liên hệ để được học phí ưu đãi tốt nhất

Học nghiệp vụ EHS ở hà nội ,Học nghiệp vụ môi trường ở đâu,Học nghiệp vụ ISO ở đâu,Học nghiệp vụ quản lý môi trương an toàn lao động PCCC và ISO ở đâu, khóa học hse tại hà nội

khóa học hse tại tphcm

học hse ở đâu tốt

học hse ở hà nội

chứng chỉ hse là gì

chứng chỉ hse tôn đức thắng

học hse ở tôn đức thắng

khóa học hse tôn đức thắng

View more random threads: