rao vat kon tum
Khách hàng là các Doanh nghiệp, Công ty, Cửa hàng, sau đây gọi chung là Doanh nghiệp, có thể đăng ký để đưa các thông tin, chương trình khuyến mãi các sản phẩm thương mại lên website. Vạn giá cung cấp cho khách hàng sự tiện lợi trong đăng ký thông tin, sự an toàn và cam kết bảo đảm thông tin chính xác và chuyển tải nhanh nhất đến người sử dụng.

Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về thông tin và sản phẩm do chính mình đăng lên.

Hệ thống website cung cấp giao diện chuyên nghiệp và thân thiện cho khách hàng dễ dàng thao tác và tiết kiệm thời gian, chi phí.