Thường thị các bạn sẽ không bị face chăn đâu nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn bị chặn face khi vào máy tính.
Hôm nay mình sẽ hương dẫn các khắc phục. Rất đơn giản thui chỉ vài thao tác chuột là song Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and sharing center ->Properties->Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)
In uv | công nghệ in uv | chia sẻ it
Nhập dãy ip sau:
8 8 8 8
8 8 4 4

vậy là song rùi chúc các bạn thành công nghé