Hiện tại mình mới nhập về vài body canon, tình trang còn sử dụng rất tốt giá cả hợp lý. Tất cả sản phẩm đều được bảo hàng từ 3 đến 10 tháng.
Nếu các bạn ở HCM thì mình giao tận nơi thu tiền, nếu ở tỉnh xa thì phải chuyển tiền trước để chuyển hàng.

Tham khảo thêm tại Cnshop.vn hay gọi số 0945 799 669

Body canon 5D Mark II hàng cũ ---98%---19k shot---Giá : 27.700.000


Body canon 5D hàng cũ -----------95%---------------Giá : 14.000.000


Body canon 7D hàng cũ -----------96%---19k shot---Giá : 16.500.000
Body canon 7D hàng cũ -----------99%---4k shot----Giá : 17.200.000

Body canon 40D hàng cũ ----------95%---18k shot---Giá : 7.300.000
Body canon 40D hàng cũ ----------96%---11k shot---Giá : 7.100.000

Body canon 50D hàng cũ ----------95%---21k shot---Giá : Hết


Body canon 60D hàng cũ ----------98%---10k shot---Giá : 11.700.000


Body canon 70D hàng cũ ----------96%----18k shot---Giá :
Hết

Body canon 450D hàng cũ ---------95%----------------Giá : 9.500.000

Body canon 550D hàng cũ ---------96%---18k shot----Giá : Hết

Body canon 400D hàng cũ ---------98%---10k shot----Giá :
Hết

Body canon 500D hàng cũ ---------98%----------------Giá : 6.200.000

Body canon 600D hàng cũ ---------98%----------------Giá : Hết

Body canon 700D hàng cũ ---------98%----------------Giá : Hết