Chuyên mua,thanh lý dàn game,internet, đấu giá ở các cơ quan, trường học ....,
ở Đà Nẵng và khu vực các tỉnh miền Trung .

Mua với giá cao, thỏa thuận nhanh chóng ,gọn lẹ .

Liên hệ : Mr Hậu 0905 628 227:adoration: