1 . Nhạc của DJ:

Nhạc dành riêng cho DJ là những bài nhạc rất đặc biệt, được sản xuất dành riêng cho DJ. Đa số là dạng nhạc EDM viết tắt của chữ " Electronic Dance Music ".


------------------------------------------------------------

2 . Đồ chơi dành cho DJ:

a) CDJ ( DJ CD PLayer ) :

Là máy CD có khả năng hổ trợ đặc biệt cho người DJ như : cân chỉnh Tempo ( tốc độ của bài nhạc ), thay đổi tông của bài nhạc, lặp đi lặp lại đoạn nhạc nhất định ( loop )...

Các tính năng cơ bản của CDJ :


- CUE : Chức năng đánh dấu và ghi nhớ một thời điểm nào đó trong bài nhạc.

- PLAY/PAUSE : Chức năng chơi và dừng nhạc, đặc biệt khi sử dụng chức năng Pause ( dừng ) máy CDJ sẽ lập lại liên tục âm thanh ngay thời điểm kích hoạt chức năng Pause.

- TRACK FORWARD/BACKWARD : Chức năng chuyển đổi bài trong một CD, hoặc di chuyển nhanh tới trước hay di chuyển nhanh về sau của 1 bài nhạc.

- TEMPO CONTROL : Chức năng thay đổi tốc độ của bài nhạc.

- MASTER TEMPO : Chức năng tự động cân chỉnh Tông của bài nhạc khi bị thay đổi về cao độ.

- JOG REVERSE/FORWARD : Chức năng làm bài nhạc chạy nhanh hơn khi xoay Jog ( mâm ), hoặc chạy chậm lại trong thời điểm xoay mâm, sau đó trở lại tốc độ như bình thường.

- VINYL : Chức năng mô phỏng các hiệu ứng của máy chơi đĩa nhựa.

- EJECT :Chức năng trả đĩa ra khỏi máy.
------------------------------------------------------------
b) Turntable :
Máy chơi đĩa nhựa.

Các tính năng cơ bản :

- START/STOP : Chức năng chơi nhạc và dừng nhạc.

- FINE PITCH : Chức năng tương tự như Tempo Control của máy CDJ.

- ULTRA PITCH : Chức năng tương tự như Master Tempo của đầu CDJ, nhưng người sử dụng phải cân chỉnh bằng tay.

- REVERSE : Chức năng cho phép đĩa nhựa quay ngược.

- SPEED ADJUST START/BRAKE : Chức năng điều chỉnh thời gian
phim *** online bắt đầu và thời gian thắng lại của môtơ làm quay đĩa nhựa.
------------------------------------------------------------

c) DJM ( DJ MIXER )

Các tính năng cơ bản :

- CROSS FADER : Chức năng trộn 2 bài nhạc
phim *** bằng cách làm nhỏ dần bài hát đang chơi và làm lớn dần bài hát tiếp theo.

- LEVEL FADER : Chức năng điều khiển âm lượng gốc của bài nhạc.

- HEADPHONES CHANNEL : Chức năng cho phép nghe bài hát tiếp theo trong tai phone.

- TRIM : Chức năng diều khiển âm thanh của bài một cách ép buộc.

- MASTER LEVEL : Chức năng điều khiển âm thanh đầu ra cuối cùng để phát ra loa.

- EQ : Chức năng diều khiển NONSTOP 2013 âm lượng bài nhạc ở những giải tầng số khác nhau.NONSTOP