[IMG]http://*****tmtshop.vn/temp/assets_items_nhan-dat-ship-nexus-7---2013--the-he-thu-2-_Google%20Nexus%207%20FHD%20Tablet_jpg_375_500.jpg[/IMG]

Goolge Nexus 7 - 2013 (Nexus 7 thế hệ 2)
Tham khảo:*http://*****google*****/nexus/#/7/features
http://*****google*****/nexus/#/7/specs
Quí khách đặt hàng vui lòng liên hê:
Hà Nội: 043.996.9997/ 0979.129.323
Sài Gòn: 0906.0906.85
Email:*muahang@tmtshop.vn
Quí khách ở tỉnh xa có thể chuyển khoản, sau khi chuyển khoản hãy gọi điện hoặc gửi email cho tmtshop để xác nhận.* Bản 16Gb, wifi:
*Giá đặt ship (với giả định giá bán trên site GG là $229 + tax + shipping): với giá này thì hàng chắc chắn sẽ về VN trước ngày 15/08/2013 nhưng chỉ nhận đặt hàng trước ngày 30/07/2013.
+ Tổng tiền:*6,500 tr, đặt cọc 100%
+ Tổng tiền:*6,525 tr, đặt cọc 6,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,550 tr, đặt cọc 5,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,575 tr, đặt cọc 4,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,600 tr, đặt cọc 3,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,625 tr. Đặt cọc 2,0 tr
+ Tổng tiền:*6,650 tr. Đặt cọc 1,0 tr
Giá hàng có sẵn*(giá dự kiến):*6.950.000 đ
Giá đặt ship bản 16Gb Wifi lô 2 về cuối tháng 08:
+ Tổng tiền:*6,000 tr, đặt cọc 100%
+ Tổng tiền:*6,025 tr, đặt cọc 5,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,050 tr, đặt cọc 4,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,075 tr, đặt cọc 3,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,100 tr, đặt cọc 2,0 tr.
+ Tổng tiền:*6,125 tr. Đặt cọc 1,0 tr
Giá hàng có sẵn*(giá dự kiến):*6.490.000 đ


* Bản 32Gb, wifi:*Giá đặt ship (với giả định giá bán trên site GG là $269 + tax + shipping):
+ Tổng tiền:*7,600 tr, đặt cọc 100%
+ Tổng tiền:*7,625 tr, đặt cọc 7,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,650 tr, đặt cọc 6,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,675 tr, đặt cọc 5,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,700 tr, đặt cọc 4,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,725 tr. Đặt cọc 3,0 tr
+ Tổng tiền:*7,750 tr. Đặt cọc 2,0 tr
+ Tổng tiền:*7,775 tr. Đặt cọc 1,0 tr
Giá hàng có sẵn*(giá dự kiến):*8.090.000 đ
Giá đặt ship bản 32Gb Wifi lô 2 về cuối tháng 08:
+ Tổng tiền:*7,000 tr, đặt cọc 100%
+ Tổng tiền:*7,025 tr, đặt cọc 6,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,050 tr, đặt cọc 5,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,075 tr, đặt cọc 4,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,100 tr, đặt cọc 3,0 tr.
+ Tổng tiền:*7,125 tr. Đặt cọc 2,0 tr
+ Tổng tiền:*7,150 tr. Đặt cọc 1,0 tr
Giá hàng có sẵn*(giá dự kiến):*7.490.000 đ