Aegisub 3.0.2 Full Hướng dẫn - Phần mềm làm sub đẹp cho video chuyên nghiệp
Aegisub[/b] (advanced subtitle editor[/b]) là một phần mềm làm phụ đề[/i] miễn phí và đang được sử dụng rất thông dụng hiện nay. Hiện phần mềm đã có bản 3.0.2 để các bạn tải về. (Phần này chỉ làm sub thôi nhé các bạn, còn việc gắn sub cứng vào video phải dùng thêm phần mềm khác)Một số hình ảnh về Aegisub[/b]:

Aegisub 3.0.2 Full
phần mềm làm phụ đề
phần mềm làm subVideo hướng dẫn dùng Aegisub (Thực hiện bởi bạn Tung Huynh TN)[/b]

[/CENTER]

[/CENTER]

[/CENTER]
Download Aegisub 3.0.2 <----CLICK HERE[/b]
tag: phan mem ghep phu de, phan mem ghep phu de vao phim, phan mem tao sub