Bạn khi hoạn nạn([/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]Hai người bạn cùng đang đi săn trong rừng. Bỗng nhiên, họ bị một con gấu to tấn công. Một người lập tức cúi xuống buộc nhanh lại dây giày. Người kia thấy thế liền nói :


- Vô ích thôi ! Có buộc dây giày cho chắc thì cũng không chạy nhanh hơn con gấu đâu.


Anh chàng kia đã buộc xong dây giày, vừa cắm đầu chạy vừa trả lời:


- Không !Tôi chẳng cần chạy nhanh hơn con gấu làm gì. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh là đủ !


Bé cái lầmCó một tên cướp xông vào một cửa hàng bán hàng mã, quát:


- Có gì đưa tất cả đây! Mau!


Chủ cửa hàng hỏi:


- Ông lấy cả xe máy, đô la, tiền vàng chứ?


- Có. Tất cả mọi thứ.


- Vậy nhà ông có đại tang à?


Tí: Có bao giờ Tèo thấy một người vừa đánh răng vừa huýt sáo không?


Tèo: Láo, làm gì có.


Tí: Có chứ sao không, ông nội của Cu Lì lấy hàm răng giả của mình ra ngoài chải còn mồm thì hút gió thoải mái, thấy chưa!


Tèo: Trời!!


Có một bà đến phòng mạch một bác sĩ chuyên gia về sắc đẹp và hỏi cách giảm béo. Vị bác sĩ khuyên:


- Mỗi tuần bà hãy cưỡi ngựa khoảng 1 giờ thì sẽ giảm cân được thôi!


Nghe lời, bà ráo riết cưỡi ngựa. Một tháng sau, bác sĩ gọi điện hỏi thăm thân chủ.


- Sao rồi? Bà có giảm kí nào không?


- Có, con ngựa của tôi giảm hẳn 10 kg!