Khi chọn phần mềm để in nhãn mã vạch, các bạn nên lưu ý như sau:  • Tại một thời điểm, có bao nhiều người dùng sẽ dùng thiết kế in tem nhãn của bạn?
  • Loại hệ điều hành hoặc mạng bạn đang sử dụng?
  • Bạn có tem nhãn cần phải chuyển đổi từ phần mềm hệ điều hành khác hoặc từ một bản sao hiện hành? Thông số kỹ thuật tem nhãn cần yêu cầu?
  • Bạn có những gì khi kết nối với cơ sở dữ liệu? Hay người điều hành sẽ in ngay tại thời điểm nhập dữ liệu?
  • Bạn cần ngăn chặn điều gì từ người thiết kế tem nhãn? Một màn hình in ấn tùy chỉnh sẽ giúp giảm lỗi đầu vào khi in ấn.
  • Bạn phải kết hợp nhiều lĩnh vực cùng nhau trong một mã vạch hay văn bản?
  • Bạn đang tìm kiếm in tự động với các ứng dụng khác? (ERP, SAP, Oracle, vv)
  • Bạn cần in ấn khối lượng tem nhãn mỗi ngày là bao nhiêu?
  • Phần cứng bạn sử dụng với môi trường in ấn là gì? trọng lượng, quy mô, máy quét, màn hình cảm ứng...?
  • Bất kỳ máy in di động hay thiết bị di động nào có liên quan cho việc in ấn?